Masz pytanie na temat Unii Europejskiej?
Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11
Sprawdź: ec.europa.eu/europedirect

 

Hasła w konkursie – Hasło przewodnie konferencji o przyszłości Europy

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone hasła.

Oto one:

To wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej. Udzielanie porad pracownikom, pracodawcom i poszukującym pracy w dziedzinie zatrudnienia oraz dostarczanie informacji o wolnych miejscach pracy a także warunkach życia

Kontynuować wysiłki na rzecz stworzenia skutecznej i rzeczywistej Europejskiej Unii bezpieczeństwa i dążyć do stworzenia prawdziwej Europejskiej Unii  Obrony, tak aby współpraca w dziedzinie obronności w UE stała się normą a nie wyjątkiem

Aby wszyscy Europejczycy aktywnie uczestniczyli w konferencji w sprawie przyszłości Europy i odegrali czołową rolę w określeniu priorytetów Unii Europejskie

Przyszłość zaczyna się teraz

Jutro zaczyna się dziś

Dziś, jutro zawsze Europa

Europy to ja, ty, oni; przyszłość to moja, twoja, ich decyzja; to od nas zależy jaka czeka Ją przyszłość

Dzisiejsze pomysły, jutrzejsze rozwiązania

Dzisiaj to ty możesz zmienić nasze jutro

Planuj,
Buduj,
Wspieraj…
Przyszłość Europy!

Razem budujmy przyszłość Europy!

Wspólna Europa – wspólna przyszłość.

Przyszłość Europy, przyszłością Polski

Europejskie jutro, czyli w jakim kierunku zmierzamy

Porozmawiajmy o Europie – jak wygląda europejska wizja przyszłości

Welcome to Europe – Welcome to Future

Europe – Future – Perspective

Uchwycić perspektywę jutra.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.