Masz pytanie na temat Unii Europejskiej?
Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11
Sprawdź: ec.europa.eu/europedirect

 

Bilans kosztów i korzyści związanych z napływem migrantów do Unii Europejskiej – Bartosz Mądry

 

Przedstawiamy kolejny artykuł – Unia z perspektywy młodego człowieka . Artykuł dotyczy kryzysu migracyjngo.

„W 2015 roku rozpoczął się kryzys imigracyjny w Europie. Sytuacja polityczna w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie spowodowała napływ mas ludzi do Unii Europejskiej. Wcześniej już, pod wpłwem sytuacji na Ukrainie i w Czeczeni napływali do Unii imigranci, jednakże to co nastąpiło po 2015 roku było na niespotykaną wcześniej skalę. Według danych z 1 stycznia 2018 w Unii Europejskiej przebywało 22,3 mln ludzi, niebędących obywatelami UE. Napływ imigrantów w 2019 znacznie przyhamował.[1]

Patrząc z perspektywy 2020 roku, analizując dotychczasową sytuację, postaram się ocenić, czy napływ imigrantów okazał się być zyskiem, czy kosztem dla Europy.

W latach 2015– 2017 UE przeznacznaczyła łącznie 17,7 mld EUR na kwestię kryzysu migracyjnego. Pierwszym z kosztów jest pomoc humanitarna jaka płynie do państw z jakich uciekają, jak i bezpośrednio dla przybyłych do Europy uchodźców.[2] Napływ imigrantów spowodował także konieczność zwiększenia personelu urzędniczego zajmującego się kwestią rozpatrywania sytuacji prawnej przybyłych osób i rejestracji ich. Instytut dla Gospodarki Światowej (Institut für Weltwirtschaft) w 2015, u progu kryzysu oszacował, że koszt utrzymania imigrantów może kosztować Niemcy do 55 mld euro rocznie[3], natomiast w 2016 roku Centrum Europejskiego Rozwoju Gospodarczego (Zentrum für Europäische Wirtschaftsförderung (ZEW) obliczył, że obciążenie długoterminowego budżetu państwa wyniesie do ok. 40 mld euro, jeśli wydajność uchodźców nie będzie porównywalna do pracy Niemców o niższym wykształceniu.[4]

Kolejną kwestią są koszty ukryte, związane z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa zagrożonego ryzykiem przenikania terrorystów. W wyniku kryzysu potrojono liczbę funkcjonariuszy UE na morzu w celu ratowania uchodźców i likwidacji siatki handlu ludźmi. Z tego powodu utworzono nową Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną.[5] To także koszt działań integracyjnych, które mogą okazać się nieskuteczne. Badania przeprowadzone na początku 2018 roku wykazują, że aż 73 proc. Szwedów uważa, że integracja imigrantów zakończyła się niepowodzeniem, a 61 proc. twierdzi, że za problem rosnącej przestępczości w kraju odpowiedzialni są imigranci.[6]

Czy imigranci stanowią jedynie zagrożenie i problem dla Unii? Komisja Europejska na podstawie przeprowadzonych przez siebie analiz stwierdza, że nie jest prawdą, że żyją oni głównie z zasiłków. Ponadto utrzymują, że migranci są w stanie w ciągu 5 lat od przybycia przynieść korzyść gospodarczą.[7] Są oni w stanie być przede wszystkim rozwiązaniem problemu starzejącego się społeczeństwa i niewydolności systemu emerytalnego. Mogą zwiększyć tanią siłę roboczą, co napędzi gospodarkę kraju, ale nie tylko. RedaktionsNetzwerk Deutschland podaje, że imigranci w Niemczech skłonni są do zakładania własnego biznesu. W 2015 roku udział przedsiębiorców wśród imigrantów wyniósł 44%.[8]

Podsumowując, uważam że temat imigrantów w Europie jest skomplikowany i wielopłaszczyznowy. Oprócz czystego rachunku gospodarczego dochodzą kwestie kulturowe, asymilacyjne i niepokojów społecznych. Po przeanalizowaniu dostępnych danych uważam, że na ten moment nie może jasno określić, czy przyjęcie imigrantów przyniesie zysk dla Europy, jednak na pewno by obniżyć koszty trzeba cały czas pracować nad dobrym zarządzaniem wobec zaistniałej sytuacji.

[1] https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2246332,Do-UE-przybywa-mniej-uchodzcow-Europoslowie-wciaz-apeluja-o-solidarnosc-krajow-europejskich

[2] https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/pl/#what-is-the-eu-doing

[3] Top-Ökonom fordert Lohnsubventionen für Flüchtlinge, „Die Welt“ 15.12.2015, s. 10

[4] https://www.zeit.de/wirtschaft/2016-04/fluechtlinge-arbeitsmarkt-integration-kosten-studie-zew

[5] https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/pl/#what-is-the-eu-doing

[6] https://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden/

[7] https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/naplyw-emigrantow-europy-spowodowal-wzrost-przedsiebiorczosci-92261

[8] tamże”

 

Autor – Bartosz Mądry, student Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Łodzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.