Masz pytanie na temat Unii Europejskiej?
Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11
Sprawdź: ec.europa.eu/europedirect

 

Archiwum: 5 stycznia 2021

Od stycznia prezydencję w Radzie UE objęła Portugalia. Zachęcamy do zapoznania się z działaniami jakie planuje Portugalia w najbliższym półroczu w związku ze swoją prezydencją – https://www.2021portugal.eu/en https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20201208STO93328/portugalska-prezydencja-w-radzie-oczekiwania-poslow  

Czytaj dalej