Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?

 

Węgierska prezydencja w Radzie UE

Od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2024 prezydencję w Radzie Unii Europejskiej obejmują Węgry.

Węgry skupią się na siedmiu tematach:

  • zwiększanie konkurencyjności UE
  • wzmacnianie polityki obronnej UE
  • konsekwentna i merytoryczna polityka rozszerzenia
  • powstrzymywanie nielegalnej migracji
  • kształtowanie przyszłej polityki spójności
  • promowanie polityki rolnej UE zorientowanej na rolników
  • stawianie czoła wyzwaniom demograficznym

Więcej na ten temat znajdziecie https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.