Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?

 

Drony a bezpieczeństwo

Parlament europejski przyjął pierwsze w historii ogólnounijne przepisy dotyczące dronów, które mają chronić konsumentów i przedsiębiorstwa, zapewniać bezpieczeństwo oraz przestrzeganie ochrony danych, prywatności i środowiska.

Nowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, przyjęte w dniu 12 czerwca 2018 roku, mają umożliwić bezpieczną eksploatację wszystkich typów dronów w przestrzeni powietrznej UE oraz zagwarantować przejrzystość i spójność w całej Europie.

Drony, czyli statki powietrzne, które nie wymagają obecności załogi na pokładzie mają szerokie możliwości zastosowania, zarówno komercyjnego, jak i rekreacyjnego. Wykorzystywane są między innymi przy badaniach geoprzestrzennych i obserwacji dużych obszarów, inspekcji, wykonywaniu oprysków oraz w ramach kontroli granic i akcji ratunkowych.

Drona może kupić lub skonstruować niemal każdy. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że jego niewłaściwe użycie może stwarzać zagrożenie np. wobec innych statków powietrznych czy środowiska (nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza). Ponadto poprzez rejestrowanie obrazu z zamontowanej kamery mogą naruszyć sferę prywatną.

Przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych o masie do 150 kilogramów regulowane są na szczeblu krajowym, co ze względu na brak jednolitości norm utrudnia handel trans graniczny. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich części dronów (włącznie z silnikami i zdalnym sterowaniem) i zagwarantują, że operatorzy oraz producenci w całej UE będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, prywatności, ochrony danych osobowych i środowiska:

  • operatorzy będą musieli utrzymywać drony na maksymalnej wysokości i w maksymalnej odległości, aby uniknąć zagrożenia dla osób na ziemi i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.
  • Dostęp do określonych terenów, takich jak porty lotnicze, ambasady, więzienia i elektrownie jądrowe, będzie ograniczony lub zakazany.
  • Rejestracja dronów, które mogą szkodzić ludziom, będzie obowiązkowa. Bezzałogowe statki powietrzne uważa się za szkodliwe, jeżeli przy zderzeniu mogą uwolnić ponad 80 dżuli energii kinetycznej. Zarejestrowane drony będą znakowane, aby można je było łatwo zidentyfikować.
  • Drony będą musiały być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Więcej informacji znaleźć można na stronach Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (strony dostępne w języku angielskim).