Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?

 

Inicjatywa obywatelska nadal obecna

Komisja Europejska dokonała w ostatnim czasie rejestracji dwóch nowych inicjatyw obywatelskich.

Uratujmy przed głodem 8% ludności oraz Stałe obywatelstwo Unii Europejskiej to nowe inicjatywy obywatelskie, które rozpoczęły procedurę zbierania deklaracji poparcia.

Celem pierwszej z nich jest skłonienie rządów do zwalczania głodu, który nadal stanowi poważny problem. […] Inicjatywa nie tylko kładzie nacisk na odpowiedzialność rządów za zwalczanie tego problemu, ale również podkreśla koszty związane z głodem i obejmuje propozycje działań, które znacznie ograniczą ten problem.

Z kolei druga inicjatywa koncentruje się na zagwarantowaniu braku możliwości utraty otrzymanego obywatelstwa Unii Europejskiej i praw z nim związanych. Organizatorzy przywołują w szczególności sytuację związaną z brexitem i utratę obywatelstwa Unii i praw przysługujących obywatelom UE przez obywateli brytyjskich w przyszłości.

Poparcia zarejestrowanym inicjatywom można udzielić za pośrednictwem specjalnej platformy. Tam też publikowane są szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych propozycji.

Europejska inicjatywa obywatelska to możliwość czynnego udziału obywateli w kształtowaniu Unii Europejskiej. Idea ta stanowi realizację prawa zapisanego w traktatach UE. Dzięki niej 1 milion obywateli Unii Europejskiej zamieszkałych w co najmniej siedmiu państwach UE może wezwać Komisję do wystąpienia z wnioskiem legislacyjnym. Warunkiem jest przedłożenie propozycji przepisów w dziedzinie, w której Komisja posiada uprawnienia do przedkładania wniosków legislacyjnych, a zatem np. środowiska, rolnictwa, transportu i zdrowia publicznego).