Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?

 

Turniej Debat Oksfordzkich – tezy

Zgodnie z Regulaminem Turnieju Debat Oksfordzkich publikujemy zakres tez, spośród których losowane będą tezy dla poszczególnych pojedynków. Oto one:

1. Odmienność interesów państw członkowskich stanowi główne źródło problemów Unii Europejskiej.
2. Brexit stanowi realną szansę na wzmocnienie Unii Europejskiej.
3. W chwili obecnej motto Unii Europejskiej „Zjednoczona w różnorodności” nie jest już aktualne.
4. Nacjonalizmy narodowe w dłuższej perspektywie nie zagrożą jedności i integracji europejskiej.
5. Przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty euro powinno być jednym z głównych priorytetów polskich władz.
6. Aktualnie następuje regres w procesie integracji europejskiej.
7. Kryzys migracyjny ostatecznie wzmocni Unię Europejską, aniżeli ją osłabi.
8. Fundusze europejskie stanowią obecnie jedyną realną korzyść z członkostwa Polski w UE.

Pamiętajcie, że dopiero przed debatą dowiecie się czy będziecie bronić, czy też obalać daną tezę. Powodzenia!