Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?

 

Konkurs na hasło profrekwencyjne dotyczące Wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zapraszamy młodzież w wieku 18-30 do konkursy na hasło profrekwencyjne dotyczące Wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na Wasze prace czekamy do końca marca 2019.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi będący Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Łódź, ul. Sienkiewicza 55, 90-009, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa od 6 lutego do 31 marca 2019, rozstrzygnięcie zaplanowano na 3 kwietnia 2019, informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone stronie www Organizatora – https://www.europedirect-lodz.pl
 3. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat z województwa łódzkiego zwanych „Uczestnikami”.
 • 2. Warunki udziału w konkursie
 1. Przedmiotem konkursu jest wymyślenie hasła profrekwencyjnego na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się pomiędzy 23 a 26 maja 2019.
 2. Hasło musi być własnością Uczestnika, jednak wyraża on zgodę na jego upublicznienie.
 3. Hasło musi być pracą własną, autorską.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 hasła do konkursu.
 5. Każde hasło wraz z imieniem i nazwiskiem autora oraz jego wiekiem musi zostać przesłane na adres mailowy Organizatora – europedirectlodz@newtechlodz.com
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • 3. Zasady wyboru hasła
 1. Hasła zostaną ocenione na podstawie kreatywności i nawiązania do tematu wyborów.
 2. Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora do 19 kwietnia 2019.
 3. Hasła będą oceniane przez Komisję.
 4. Od decyzji Komisji nie ma odwołania.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

 1. wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
 2. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jednocześnie przyjmując do wiadomości, że:
 3. a) administratorem jego danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 55, 90-009
 4. b) jego dane zbierane są w celu organizacji konkursu
 5. c) odbiorcą jego danych osobowych będzie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Jasna 14/16, 00-057 Warszawa
 6. d) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 7. e) podanie jego danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwia jego udział w Konkursie.
 8. opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych imienia i nazwiska uczestnika.
 • 4. Informacje dodatkowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 3. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać u Organizatora: Agnieszki Urbaniak, pod numerem telefonu 605 420 320 lub pod adresem e-mail: europedirectlodz@newtechlodz.com