Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?

 

Cele Nowej Komisji

Ursula von der Leyen przedstawiła swój program, jego głównymi celami są:

  • Europejski Zielony Ład
  • Gospodarka, która służy ludziom
  • Europa na miarę ery cyfrowej
  • Ochrona naszego europejskiego stylu życia
  • Silniejsza pozycja Europy na świecie
  • Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Link do wytycznych dla następnej kadencji Komisji – https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pl.pdf