Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?

 

Broszura

Zachęcamy do kontaktowania się z nami, jeśli macie inicjatywy lub pytania w kontekście UE.

https://www.facebook.com/EDLodz1